AMBLAŽA ZA NAJBOLJE

Tehnologija

Dizajn

Služba koja je specijalizovana za grafički dizajn i pripremu rešenja za štampu, predstavlja sponu između idejnog rešenja i tehničke izrade proizvoda, i stalno je u dogovoru sa dizajnerskim kućama sa jedne i nosiocima tehnoloških postupaka sa druge strane.

Znanje i iskustvo naših dizajnera, uz najsavremenije informacione programe iz oblasti grafičke pripreme i štampe, omogućavaju brzu realizaciju rešenja i visok kvalitet finalnih proizvoda. Korak sa svetskim trendovima postižemo nadogradnjom stare i nabavkom nove opreme i programa, a posebno edukacijom i usavršavanjem zaposlenih. Ova služba profesionalano pristupa svakom poslu i implementaciji kreativnih rešenja u praktične forme, a kontrola nad proizvodnim operacijama je put koji vodi do poverenja, sigurnosti i zadovoljstva naših poslovnih partnera.

Izrada štamparske forme

tekst

Štampa

Dugogodišnje iskustvo u dubokoj i u flekso tehnologiji i savremena oprema omagućuju nam najbolji kvalitet štampe na fleksibilnim materijalima.

“Tipoplastika” doo poseduje dve mašine za duboku (ROTOMEC) i jednu za flekso (TACHYS) štampu. U postupku smo nabavke još dve štamparske mašine (jedna za flekso i jedna za duboku štampu) renomiranog svetskog proizvođača BOBST.

Kaširanje

Kaširanje (laminiranje) je spajanje različitih materijala u formi traka pomoću različitih vrsta lepkova. Na taj način se mogu spajati različiti materijali - papir, Al folija, OPP, PET, PE, PA , PP.

Kaširanje lepkovima sa rastvaračem se izvodi jednokomponentnim i dvokomponentni lepkovima sa rastvaračem, na bazi poliuretana i izocijanata. Vrstu lepkova opredeljuje kombinacija materijala i zahtevi za kvalitet krajnjeg proizvoda. Kod kaširanja lepkovima bez rastvarača primenjuju se jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi sa 100% suve supstance. Kaširanje voskom Kaširanje voskom primenjuje se za kombinacije spajanja pergament papira sa Al folijom.

Ekstruzija

Ekstruzija se sastoji u spajanju dva materijala (ko)ekstruzionim rastopom iz dizne. Rastop iz dizne može biti mono, na primer samo polietilen, a može se u zavisnosti od krajnje strukture sastojati od dva do pet slojeva. Tehnološki postupak livenja filma duvanom koekstruzijom je sledeći: Iz ekstrudera se pripremljeni termoplastični rastvor, pomoću alata za duvani film (glave za duvanje, odnosno dizne) oblikuje u cilindrični crevni film koji se spljoštava u sistemu za izvlačenje i namotava na namotaču u rolne finalnih dimenzija. Obrazovanje creva se postiže time što se rastop koji izlazi iz prstenastog zazora dizne na glavi za duvanje u toku procesa izvlačenja podupre spoljašnjom i unutrašnjom strujom vazduha i istovremeno duva na željeni format. Od cast filmova proizvodimo poliamidne filmove namenjene za izradu visokobarijernih ambalažnih materijala za vakuum pakovanja i pakovanja u inertnoj atmosferi.

Dorada

tekst

Laboratorija

tekst